Täby kommun

företag

”I svår tid med pågående pandemi har lokalvårdaren i Täby kommun utgjort den främsta linjens skydd för medborgarna i det livsnödvändiga upprätthållandet av god hygiennivå för kommunens verksamheter. Lokalvård tillmäts alltför sällan den betydelsen den har men vi framför här vår uppriktiga tacksamhet.

Erik Guldbrand, Täby kommun

iso 9001
ISO 45001
svanenmärkt
auktorisetat serviceföretag