Vår Personal

Lars-Jacob von Knorring

Marknad / Juridik

073 625 11 56

Skicka mail

Magnus Rapp

Försäljning Offentlig marknad

070 765 26 42

Skicka mail

Daniel Gustavsson

Enhetschef – Rengörare Näslund Hemma

076 311 04 89

Skicka mail

Christina Holmefalk

Försäljning Företag & Kvalitétschef

076 949 70 10

Skicka mail

Pratbubbla med texten "Med världens viktigaste jobb"

Bra villkor och kollektivavtal är en självklarhet för oss! Vår för branschen låga sjukfrånvaro och personalomsättning talar också för att vår personal trivs hos oss.

Vi vill att våra medarbetare ska kunna utvecklas i sitt arbete. Kompetensutveckling är därför en naturlig del i verksamheten. Personalen utbildas för att kunna använda moderna städmetoder och utrustning. Målet är att all personal ska genomgå våra internutbildningar som grundar sig på kunskapskraven för Servicebranschens Yrkesnämnds yrkesbevis. Vi vill också att våra medarbetare går utbildning i Nordisk städstandard – INSTA800.

Att alltid vara lyhörd inför våra kunders önskemål löper som en röd tråd genom kurserna och den interna kommunikationen. Vi är stolta över att ha en väl utvecklad servicekänsla bland våra medarbetare.

Mycket har hänt sedan företag städades med sopborste och svabb. Modern och ergonomisk utrustning och städning med maskiner innebär att många tunga arbetsmoment har gjorts lättare.

Att kunna svenska är ett önskemål för att arbeta hos oss. Vi är dock i högsta grad ett mångkulturellt företag – och det är vi stolta över. Bland alla våra anställda finns ett 30-tal nationaliteter representerade.

Frågor eller funderingar?

iso 9001
ISO 45001
svanenmärkt
auktorisetat serviceföretag