Miljö & kvalitet

Östersjön och en ö

Miljöarbete
Vi är stolta över vårt höga miljömedvetande och ser detta som en av våra främsta styrkor.

Miljöhänsyn återspeglas i allt vårt arbete och vägleder oss i valet av produkter och städutrustning. Produkterna vi använder är märkta med Svanen, Bra miljöval eller EU Ecolabel.

Teknisk kvalitet
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra städmetoder och är ständigt lyhörda och nyfikna på den tekniska utvecklingen. I vårt arbete använder vi bland annat: 

 • Ultra H20 by OrbotTech – kemikaliefri rengöring
 • Bioprodukter – optimerad miljöhänsyn
 • Orbot – miljövänlig, effektiv mattrengöring och golvunderhåll
 • I-mopp – modern maskinrengöring även av mindre ytor
 • SpaceVac – höghöjdsstädning med möjlighet till bilddokumentation
 • Diamantrondeller och Melamin – kemikaliefri rengöring och underhåll av golv
 • Ångtvätt – rengöring av t.ex. hygienutrymmen

Kvalitetssäkring
För att säkerställa kvalitet i våra uppdrag arbetar vi bland annat med:

 • Nordisk Städstandard – Insta 800 (system för fastställande och bedömning av städkvalitet)
 • Dansk Hygienstandard – i städning inom vården
 • Kontroll av rengöring och hygien – genom ATP-mätning
 • Kundportal för snabb, enkel och tydlig kommunikation med våra kunder
 • Närvaro-/klarrapportering genom digitala verktyg
 • Digitala verktyg för kvalitetsuppföljning och rapportering (bl.a. AvistaTime, CleanPilot och MyScore)

Visselblåsning

Företaget har en mailadress visselblasning@rengorarenaslund.se där neutrala förtroendepersoner som inte jobbar i driften, på fältet, tar emot och behandlar anmälan från medarbetare. 

Anmälan är och behandlas konfidentiellt, med andra ord, du och dina uppgifter hålls skyddade.

Syftet är att får reda på problem i vår arbetsmiljö på företaget och i vår verksamhet, och att arbeta för att vedergällning eller straff inte förekommer.                              

Certifieringar

Auktoriserad serviceentreprenör
Certifieringen ges genom arbetsgivarorganisationen Almega. För att bli auktoriserad serviceentreprenör måste företaget vara bundet av, och följa, respektive bransch kollektivavtal, samt i övrigt följa gällande lagar och myndighetsföreskrifter. Ett auktoriserat företag måste också ge alla nya medarbetare introduktionsutbildning, följa branschens allmänna kontraktsvillkor och Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer, samt inte ha några skatteskulder.

Autokriserat serviceföretag

Svanen
Ett Svanenmärkt städföretag får enbart använda miljögodkända rengöringsmedel i den löpande städningen och ska kontinuerligt arbeta för att reducera mängden rengöringsmedel och annan miljöpåverkan.

Svanenmärkt rengörare näslund

Miljö: ISO 14001
ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem och ett verktyg för att effektivisera miljöarbetet. Vårt miljöledningssystem innefattar bland annat policy, mål och rutiner för minskad miljöpåverkan.

ISO 14001

Arbetsmiljö: ISO 45001
ISO 450001 är en internationell standard för certifiering inom området arbetsmiljö. Den ger företag och organisation verktyg för att hantera risker och förbättra sin arbetsmiljö genom riskanalys och förebyggande åtgärder.

ISO 45001

Kundfokus: ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesser för ett företag eller en organisation. Standarden baseras på sju principer; kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut samt relationshantering.

ISO 9001

Frågor eller funderingar?

iso 9001
ISO 45001
svanenmärkt
auktorisetat serviceföretag